örnek htaccess dosyası nasıl olmalı

Kendimize olduğu kadar sizlerin de bilgi dağarcığını geliştireceğini umduğumuz bu bilgi kütüphanesini hazırladık. İşte sizler için derlediğimiz Atom Sistem Web Blog
23 Ekim 2014

Örnek .htaccess dosyası nasıl olmalı

# Hata alırsanız bu 2 satırı kaldırın Options +FollowSymLinks Options +SymLinksIfOwnerMatch RewriteEngine On RewriteBase / Rewritecond %{http_host} ^siteniz.com [nc] Rewriterule ^(.*)$ http://www.siteniz.com/$1 [r=301,nc] # SQL ve XSS saldirilarini engelle RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*iframe.*(\>|%3E) [NC,OR] RewriteCond […]